140-כבלי רשת

כבל רשת 0.5 מטר

CRM2

ש"ח 6

כבל רשת מסוכך 1.5 מטר

CR2M

כבל רשת מסוכך 1.5 מטר

ש"ח 9

כבל רשת מסוכך 2 מטר

CR2

כבל רשת מסוכך 2 מטר

ש"ח 8

כבל רשת מסוכך 5 מטר

CR5

כבל רשת מסוכך 5 מטר

ש"ח 12

כבל רשת 40 מטר

CR40M

ש"ח 79

כבל רשת מסוכך 10 מטר

CR10

כבל רשת מסוכך 10 מטר

ש"ח 22

כבל רשת מסוכך 20 מטר

CR20

כבל רשת מסוכך 20 מטר

ש"ח 40

כבל רשת 50 מטר

CR50M

ש"ח 99

כבל רשת מסוכך 15 מטר

CR15

כבל רשת מסוכך 15 מטר

ש"ח 30

כבל רשת מסוכך 30 מטר

CR8M

כבל רשת מסוכך 30 מטר

ש"ח 60

צור קשר

לקוחות עסקיים
טלפון (אריה): 054-4260224
פקס (אריה): 09-8986557
מייל: ariekori@gmail.com
ויצמן 1 כפר יונה

לקוחות פרטיים
טלפון (רונן): 09-8342115
נייד (רונן): 052-2555620

מייל: r8342115@bezeqint.net

©2019 by אריה קורי שיווק. Proudly created with Wix.com